Alder

Alder Horizontal

 • CLASS31/AC3
 • WAX JOINTS
 • 8MM THICK
 • 1.8954m2 PER BOX
 

 Teak

Teak Horizontal

 • CLASS31/AC3
 • WAX JOINTS
 • 8MM THICK
 • 1.8954m2 PER BOX
 

 Chest Nut

Chest Nut Horizontal

 • CLASS31/AC3
 • WAX JOINTS
 • 8MM THICK
 • 1.8954m2 PER BOX

 American Pine

American Pine Horizontal

 • CLASS31/AC3
 • WAX JOINTS
 • 8MM THICK
 • 1.8954m2 PER BOX
 

 Washed Oak

Washed Oak Horizontal

 • CLASS31/AC3
 • WAX JOINTS
 • 8MM THICK
 • 1.8954m2 PER BOX
 

 Natural Oak

Natural Oak Horizontal

 • CLASS31/AC3
 • WAX JOINTS
 • 8MM THICK
 • 1.8954m2 PER BOX

 Russet Olive

Russet Olive Horizontal

 • CLASS31/AC3
 • WAX JOINTS
 • 8MM THICK
 • 1.8954m2 PER BOX
 

Grey Oak

Grey Oak Horizontal

 • CLASS31/AC3
 • WAX JOINTS
 • 8MM THICK
 • 1.8954m2 PER BOX